HÅSTEIN SKOLE

Håstein skole ble bygget i 1954 på Laksevåg, med flott utsikt mot sentrum av Bergen. Etter mange års bruk og dårlig vedlikehold, ble det i 2016 bestemt at byggene skal river, til fordel for en ny og moderne skole. Rivingen startet først i mars 2019. Jeg har selv gått på denne skolen på 1970-tallet, og ingenting er endret siden da. Bortsett fra slitasje, forfall og store fuktskader. Bildene ble til for å dokumentere skolen som mange tusen ungdommmer har minner fra gjennom 63 år. Fotografisk ble det et spill med arkitektur, linjer og detaljer som forteller en historie.

Prosjektet i sin helhet består av ca. 800 opptak. Fagbladet Fotografi presenterte et utvalg fra prosjektet i 2017. Dersom du ønsker å se et større utvalg av bildene fra prosjektet, er disse tilgjengelig på denne LINKEN.

LINK: https://pbase.com/bergesen/_

 

THE SCHOOL

This school was built in 1954 in Laksevåg, with a great view towards the city center of Bergen. After years of use and poor maintenance, it was decided in 2016 that the school buildings will be demolished, to be replaced by new a modern school. The demolition started in March 2019. I went to this school myself in the 1970’s, and nothing has changed since. Except for wear and tear, decay and a lot of moisture damage. These images were taken to document 63 years of the school that many thousands of youths have memories of. Photographically, it became an interaction between architecture, compositions and details from daily life at the school.

This project as a whole consists of approx. 800 photos. The magazine Fotografi presented a portfolio from the school project in 2017. If you would like to see a larger selection of photos from the project, these are available on this LINKEN.