Om Terje

(English version below)

Jeg er utdannet fotograf med tradisjonelt norsk svennebrev etter gjennomført læretid. I min videre profesjonelle karriere som fotograf jobbet jeg hovedsakelig med reklame- og industrifotografering, i tillegg til portretter.

I to og et halvt år hadde jeg også gleden av å være gjesteforeleser i fotografi ved Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) i Bergen. I tillegg til å undervise ved høyskolens fire institutter arbeidet jeg med den fotografiske presentasjonen av master studentenes avgangsprosjekter. Disse årene var svært givende, og jeg fikk bedre innblikk og forståelse i det kunstneriske uttrykk.

Jeg er en samler av natur. Dette gjenspeiles naturligvis i mine fotografiske arbeider, særlig de siste 20 årene. De kunstneriske prosessene og utviklingen handler like mye om valg av motiv og objekter som selve fotograferingen (objet trouvé) . Jeg liker utfordringen og utviklingen som arbeidet med konseptuelle kunstneriske prosesser innebærer.

I 2009 ble prosjektet «Trær» utgitt i bokform på eget forlag. Det føltes godt å få presentert et prosjekt som hadde pågått i 15–20 år. Det ble en svært interessant og lærerik prosess med alt fra redigering, grafisk utforming, valg av trykkmetode og trykkeri, til innbinding og distribusjon. Boken kan bestilles ved henvendelse på e-post (se «Contact»).

I 2015 ble jeg tildelt et utsmykkingsoppdrag for Helse Bergen. Bildene skulle formidle motivasjon, harmoni, gatemiljø og provokasjon. Motivene ble i samarbeid med institusjonens komité, tilpasset de forskjellige formål i rommene, avdelinger og fellesareal. Det ble levert totalt 46 store arbeider.

Det jobbes for tiden med flere større prosjekter. Noen føles som de snart er modne og klare for presentasjon, mens andre er under utviklingen.

Fra høsten 2018 har jeg holdt kurs for viderekomne fotografer. Fokus er på billedspråk, komposisjon, fortelling, prosjekt og presentasjon. Kursene går over fire kvelder, med maks fem deltakere.

Bildene i de forskjellige galleriene viser kun deler av prosjektene, da det blir for omfattende med komplette presentasjoner på nettet. Mer helhetlig visning vil bli forbeholdt utstilling og/eller bokutgivelser. Ta gjerne kontakt om dette kan være av interesse.

Vennlig hilsen
Terje Bergesen

 

 

ABOUT TERJE

I am a skilled photographer, having received my Norwegian craft certificate («svennebrev») after an apprenticeship of four years. In my professional career as photographer, I worked mainly with commercial and industrial photography as well as portraits.

For two and a half years, I also had the pleasure of being a guest lecturer of photography at Bergen’s academy of art and design (Statens høgskole for kunsthåndverk og design). As well as teaching at the academy’s four departments, I also handled the photographic presentation of the Master students’ final projects. This was a very rewarding period, which led me to gain a deeper insight and understanding of the artistry of photography.

I am, by nature, a collector. This trait is reflected in my photographic works, and in particular my works of the last 20 years. To a large extent, the picking and choosing of my objet trouvés (found objects) are as much a part of the artistic process and the emerging images as the actual taking of the photographs. I love the challenge and the process involved when working with conceptual artistic processes.

In 2009, I self-published my project «Trees». It felt good to see in book form a project that had been ongoing for 15 to 20 years. The whole process was a very interesting and educational experience comprising everything from editing and typographical design to choosing the right printing method, binding and distribution. The book is still available for ordering via e-mail (see info under «Contact»).

In 2015, I was commissioned by Haukeland University Hospital in Bergen to deliver artworks for the hospital. The images were required to reflect various themes – motivation, harmony, street scapes and provocation. The selection was made in collaboration with the hospital’s art committee, based on the intended room or department. A total of 46 large works were produced.

I am currently working on several large projects. Some of these feel mature enough to soon be ready for presentation, while others are still evolving.

Since the autumn of 2018, I have been teaching photography for advanced non-professional photographers. The workshops have focused on figurative language, composition, storytelling, projects and presentation, and have been run with a maximum of five participants.

My online galleries contain only a few photographs from each project, as a comprehensive collection would be too large. The full projects may be displayed as exhibitions and/or in book form. Feel free to get in touch should this be of interest.

Yours sincerely,
Terje Bergesen

CV

Høst 2021

POP-UP utstilling: Kanadaskogen

Foto med tekster av Kari Corneliussen. 

Høst 2021

Bokutgivelse «Tilfluktsrom» 

Foto illustrasjoner til tekster av Atle Moe. 

Vår 2020

POP-UP utstilling: StreetArt i naturen 

Fotografier langs stien på Kvarven i Bergen

2018 –

Undervisning i fotografi 

Personlig utvikling av billedspråk

2017

Portfoliopresentasjon i Fotografi

Prosjekt «Håstein skole»

2015

Utsmykningsoppdrag for Helse Bergen

6 etasjer, LAR-klinikken

2009

Portfoliopresentasjon i Fotografi

Prosjekt «Trær/Trees»

2009

Utgivelse av kunstboken Trær/Trees

Enslige trær med personlighet. Eget Forlag

2004

Galleri Astrupsvei, Seperatutstilling

Tittel: «Utsnitt»

1985 – 1987

Statens Høyskole for Kunst og Design (SHKD)

Gjesteforeleser i fotografi, 5 semestre på                 4 institutt.

1983 – 1990

Bergen Reklame Foto

Reklamefotograf, Daglig leder og partner

1983

Fagbrev som fotograf