EN DELT VERDEN

Opplevelser, følelseslivet og verden forøvrig, er som oftest delt i flere ulike sider.  Fotografiene i dette prosjektet ønsker jeg å belyse de forskjellige sidene. Fotografiene har skarpe «skiller», mens i hverdagen flyter stemningene gjerne i diffuse overganger. Det er ingen fasitsvar i bildene, og heller ikke hverdagen. Se på bildene som en utfordring for fantasien, og kanskje kan du kjenne igjen noen hos deg selv?

A DEVIDED WORLD

Experiences, the emotional life and the rest of the world, are usually divided into several different sides. Through the photographs in this project I want to illuminate the different sides. The photographs have sharp «differences», while in everyday life the moods often flow in diffuse transitions. There is no definitive answer in the pictures, nor everyday life. Look at the pictures as a challenge to the imagination, and maybe you can recognize something in yourself?