UTSNITT

Mange mennesker som opplever traumer eller blir alvorlig syke, endrer ofte livsstil. Er det virkelig nødvendig at man må få en alvorlig diagnose før man stopper opp i hverdagen? Selv med et aktivt og hektisk liv, bør det være rom for refleksjon, stille stunder og glede over små ting. Leve for, og i hverdagen. Ikke bare overleve fram til helgen eller slite seg fram mot ferien. Selv ”trener” jeg på å kunne nyte det gode liv, uten å ha fått tildelt en alvorlig diagnose. Med bildene håper jeg flere vil oppdage ”store” og ”små” ting i hverdagen.

Fotografiene er ment som små utsnitt av mine opplevelser i naturen, og var utstilt i Galleri Astrupsvei i 2004. Inspirasjonen til dette fotoprosjektet er hentet fra vann, leire, sand og fjell som påvirkes av vinden, solen og tiden. Se, nyte og oppleve endringene og lyset i naturen.

 

 

FRAGMENTS

Many people who experience trauma or a serious illness often change their lifestyle. Is it really necessary to wait to have a serious diagnosis before enjoying the small pleasures in life? Even with a hectic lifestyle, there should be room for reflection and quiet moments. Enjoy and live life every day. Don’t just live for the weekend and holidays. I try to «train» myself to enjoy life without having been given a serious diagnosis. With my pictures I hope more people will discover «big» and «small» things in their everyday lives. 

The photographs are intended as small fractions of my experiences in nature, and were exhibited in Gallery Astrupsvei in 2004. The inspiration for this photo project is taken from water, clay, sand and rocks that are affected by wind, sun and time. Observe, enjoy and experience the changes and light in nature.