HAGESLANGER

Som liten gutt, var det min oppgave å spyle fortauet foran huset vårt hver lørdag, slik at det var rent og pent til helgen. Oppgaven var grei, for gutter og rennende vann er en god kombinasjon. Nå i voksen alder oppleves også rennende vann som både avslappende og meditativt.

I 15 år (siden 2004) har jeg samlet på, og fotografert inntrykkene av hvordan hageslangene oppbevares når de ikke er i bruk. Bildene er fra en rekke reiser rundt omkring i verden, og i Norge ikke minst. De utvalgte objektene er fotografert uten endringer, som direkte registreringer.

Mine objekter oppleves som estetiske former, og gjør meg nysgjerrig. Kan hageslangene si litt om menneskene i de respektive hjem og arbeidsplasser?

 

 

GARDEN HOSES

As a little boy, it was my job to flush the sidewalk in front of our house every Saturday. It had to be done to make it nice and clean for the weekend. The task was straightforward, because boys and running water are a good combination. Now in adulthood, running water is also experienced as both relaxing and meditative.

For 15 years (since 2004) I have gathered and photographed the impressions of how the garden hoses are stored when they are not in use. The pictures are from a number of trips around the world, and in Norway not least. The selected objects are photographed without changes, such as direct registration.

My objects are experienced as aesthetic forms, and make me curious. Can the garden hoses say a little about the people in the respective homes and workplaces?