PARABOLER

Signaler sendt over enorme distanser er en fascinerende sak. Film- og TV-produsentene sender programmene i flott i bølger ut i verdensrommet, hvor de elegant treffer satellittene. Signalene og underholdningen snues, og sendes ned igjen til oss på jorden.

Når går disse satellittene tom for «bensin»? Eller er det evighetsmaskiner kanskje?

I mitt nærmiljø har jeg sett litt på hvor på husene parabolene er montert. Iveren etter fjernsynsunderholdning er tydelig sterkere enn den arkitektoniske estetikken.  Men kanskje parabolene spør: Hvem er viktigst på veggen her?

 

 

SATELLITE DISHES

Signals sent over huge distances are a fascinating thing. The film and TV producers broadcast the programs in great waves out into space, where they elegantly hit the satellites. The signals and entertainment are tweaked and sent down to us on earth again.

When do these satellites run out of «gasoline»? Or are they everlasting machines perhaps?

In my neighborhood, I have looked a little at where on the houses the dishes are mounted. The zeal for television entertainment is clearly stronger than architectural aesthetics. But maybe the dishes ask: Who is most important on the wall here?