STEINEN

Av og til får man en øyeblikkelig tilknytning til «en ting» man finner. Denne lille steinen fra stranden i Howth utenfor Dublin ble et slikt objekt. Steien ble med meg en uke på mine vandringer, og ble et lite symbol på en delt verden. Plutselig gjorde stripen på steinen meg mer oppmerksom på detaljene i mine omgivelser, og det ble en liten lek ut av det hele.

 

 

THE STONE

Sometimes you get an instant connection to a thing or an object you see or find. This little stone from Howth Beach in Dublin became one such object. The stone joined me on my walks for a week, where the line on it became a small symbol of a shared world. I suddenly became more aware of the details of my surroundings, and I played around with it.