VEGGEN BAK

Menn har av naturlige årsaker størst sjanse til å se hva som befinner seg på veggen bak toalettene. De fleste mennesker ser, men de SER likevel ikke …. Man fester ikke blikket på selvfølgelige detaljer liksom.

En spesiell toalettvegg for mange år siden tiltrakk min oppmerksomhet, og et smil. Etter dette har jeg tatt en rekke bilder av «vegger» rundt omkring. Bildene er fra reiser og besøk på barer, restauranter, hoteller, og selvsagt i private hjem. Det er mest «vanlige» og kjedelige vegger, men det er absolutt unntak. Et utvalg fra min samling har jeg valgt å dele her.

 

 

THE WALL BEHIND

Men, for natural reasons, have a greater chance of seeing what’s on the walls behind toilets. Most people are absentmindedly looking though, not really observing the details around them. 

A special toilet wall many years ago attracted my attention and made me smile. After this I have taken a number of pictures of «walls». These photos are from my travels and visits to bars, restaurants, hotels, and of course from private homes. There are mostly «ordinary» and boring walls around us, but some are extraordinary.