TRÆR

Jeg har i store deler av livet hatt glede av å betrakte, og fotografere trær. Trær er form meg symbol på vekst, styrke og sårbarhet.

I 2009 ble boken Trær/Trees utgitt, med 86 fotografier av enslige trær. Bildene er fra forskjellige land, og tatt over en periode på 15 år. For å beskrive prosjektet, har Kurator Malin Barth skrevet introduksjonen fra det kunstneriske ståsted, og Jan Nyberg i Bergens Tidende beskrevet den menneskelige faktor. Bokutgivelsen ble presentert i Bergens Tidende, og med stor vindusutstilling hos Norli bokhandel i Bergen. Fagbladet Fotograf presenterte prosjektet i en portfolio i 2010.

 

TREES

For large parts of my life I have had great joy in observing and photographing trees with personality. To me trees are symbol of growth, strength and vulnerability. This is what I want to share with others.

I hope this collection of photographs (fragments from my book) can make people look at the trees around them. And observe them throughout the seasons. Perhaps you already have a special tree. Take good care of it.

LES MER; Bergens Tidende 2009-12 – TRÆR Terje Bergesen
les mer: Fotografi PORTFOLIO 2010 - Terje Bergesen

PRODUCTION

PRESENTATION