UTSTILLING 2021

Fotografier av Terje Bergesen
Tekster av Kari Corneliussen

PROSJEKTBESKRIVELSE

Kari har alltid skrevet hilsener og meldinger til forskjellige anledninger på rim. Til kollega, venner og familie. Om hverdagslige hendelser og hennes refleksjoner. Men på sine eldre dager manglet inspirasjon og motivasjon. Å være alene, og mye isolert i egen leilighet som åttiåtte åring, er ikke kjekt. Når jeg besøkte henne, ble det helst snakk om dårlig syn, skjelving på hendene, hjemmehjelp og en uforståelig nye digital verden.

Som fotograf, tenkte jeg at jeg kanskje kunne inspirere og utfordre henne med noen av bildene mine. På mitt neste besøk hos henne, hadde jeg med tre fotografier. Vi hadde en god prat sammen  om bildene. Situasjonsbeskrivelsene, humor, arkitektur og hvor i verden bildene var fra. Jeg spurte om hun kunne skrive noe til fotografiene, men hun påstod hun var blitt for gammel. Men tilfeldigvis «glemte» jeg bildene på stuebordet hennes…. 

Neste gang vi møttes, hadde hun allikevel noen linjer klar, sa hun. Også nå hadde jeg 2-3 nye bilder med, – som også ble «glemt igjen». Etter hvert følte jeg vi var litt på gli sammen. Samtalene våre ble lettere, mer positiv, og engasjert. Tekstene kom til henne om natten når hun ikke fikk sove, fortalte hun.

Med sterke briller og skjelvende hender ble tankene skriblet ned. Gjennom de påfølgende 2 ½  årene, fikk vi laget 63 tekster og bilder sammen. Sommeren 2021 døde dessverre Kari, 93 år gammel.

Kari fortalte ved en anledning, og i all beskjedenhet, at dette hadde gitt henne stor glede. Hun hadde sett fram til våre møter, med nye fotografier og historier. Ringpermen med bilder og tekster hadde hun alltid lett tilgjengelig, og viste med glede frem til besøkende.

Tankene er at vi virkelig kan gjøre noe for hverandre. Gjerne mellom generasjonene.  Vi kan skape en bedre hverdag sammen, og det er ofte de nære ting som treffer hjertet.

Å ha en gammel venn eller venninne kan virkelig være en berikelse.

Terje Bergesen
Terje@photographer.no

 

Pop-Up utstillingen langs turveiene i Kanadaskogen, ble vist i oktober og november 2021. Utstillingen bestod av 10 bilder og tekster. Forhåpentligvis til glede og inspirasjon for turgåerne. 

Utstillingen ble støttet økonomisk av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF).